Rzecznik Praw Dziecka w sprawie uczniów z chorobą przewlekłą

Dodano: 11 stycznia 2018
Opieka zdrowotna nad uczniami z chorobą przewlekłą

Marek Michalak apeluje do Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego o objęcie dzieci w wychowaniu przedszkolnym opieką zdrowotną sprawowaną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak obowiązujących systemowych i jednolitych regulacji określających zasady podania leku w jednostce sytemu oświaty oraz warunki opieki nad dziećmi z chorobą przewlekłą z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb zdrowotnych, psychofizycznych i edukacyjnych. Na powyższe wskazuje stanowisko Ministra Edukacji Narodowej, zgodnie z którym realizacja obowiązku, jakim jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki, jest zadaniem wspólnym dyrektora jednostki systemu oświaty i organu prowadzącego.

Wymaga to opracowania wewnętrznych procedur w zakresie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłym i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zdrowotnych tych uczniów oraz możliwości danej placówki. Taki stan powoduje nierówne traktowanie dzieci z chorobą przewlekłą.

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie zwracał uwagę na nieuregulowany problem dotyczący prawidłowego zabezpieczenia realizacji prawa dziecka do nauki oraz do zdrowia, w kontekście dziecka-ucznia z chorobą przewlekłą. Nadal do Rzecznika zgłaszane są sprawy niezagwarantowania bezpiecznych warunków pobytu i właściwej opieki nad dziećmi z chorobami przewlekłymi w jednostkach systemu oświaty. Z otrzymanych spraw wynika, że problem ten w szczególności dotyka najmłodsze dzieci, tj. w przedszkolach cierpiące na cukrzycę, padaczkę, fenyloketonurię, alergie pokarmowe.

Źródło:

Strona Rzecznika Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel