Rozporządzenia dotyczące indywidualizacji kształcenia podpisane

Dodano: 11 sierpnia 2017
Indywidualizacja nauczania

Minister Edukacji Narodowej 9 sierpnia podpisał trzy rozporządzenia o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podpisane rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozporządzenia będą obowiązywać od 1 września 2017 r.

Źródło:

Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel