Rozpoczął się strajk nauczycieli!

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 8 kwietnia 2019
strajk nauczycieli 2019

W poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. w szkołach i przedszkolach, w których za tą formą protestu opowiedziała się większość biorących w referendum strajkowym pracowników, rozpoczął się strajk. Będzie on trwać do odwołania.

Tylko „Solidarność” porozumiała się z Rządem

W ramach negocjacji ze związkami zawodowymi MEN proponowało przede wszystkim cofnięcie zmian, które zostały wprowadzone w ciągu ostatnich kilku miesięcy.  Na ofertę rządu zgodzili się jedynie przedstawiciele  Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, zawierając porozumienie.

Zmiany w prawie oświatowym objęte porozumieniem to m.in.:

  • Podwyżki dla nauczycieli o 9,6%.
  • Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. 
  • Skrócenie ścieżki awansu zawodowego – powrót do przepisów sprzed 1 września 2018 r.
  • Powrót do „starej” oceny pracy.
  • Ograniczenie biurokracji.
  • Świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów – miały być 2.000 zł będzie 1.000 zł.
  • Ustalanie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo.
  • Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.

MEN kwestionuje zamykanie szkół i przedszkoli w czasie strajku

Na stronie resortu edukacji pojawiła się informacja, że strajk nie jest powodem do odwoływania zajęć w szkołach i przedszkolach. Dyrektor ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki . Przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku.

Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu.

Źródło:

Anna Trochimiuk
Dodano: 8 kwietnia 2019

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel