Ocena pracy nauczycieli – nowe przepisy już obowiązują

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 7 stycznia 2019
ocena pracy nauczycieli 2019

Od 3 stycznia 2019 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia MEN dotyczącego oceniania nauczycieli. Główna zmiana to oczywiście likwidacja regulaminów oceny pracy nauczycieli. Natomiast zapowiadana zmiana dotycząca algorytmu liczenia stopnia realizacji poszczególnych kryteriów nie została wprowadzona.

Spełnianie kryteriów oceniane w skali od 0 do 3

Nauczyciele będą nadal oceniani według kryteriów oceny pracy uzależnionych od posiadanego stopnia awansu zawodowego, ale w rozporządzeniu określono, że poziom spełniania każdego kryterium jest oceniany w skali od 0 do 3 punktów (§ 6 ust. 1a rozporządzenia MEN z 29 maja 2018 r.). Odstąpiono więc od wprowadzenia algorytmu ustalania procentowego poziomu spełniania wszystkich kryteriów.

W przypadku ustalenia poziomu spełniania kryteriów oceny pracy na poziomie:

  • 95% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą,
  •  80% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;,
  •  55% i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą,
  •  poniżej 55% - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

W niektórych przypadkach regulaminy oceny trzeba jeszcze zastosować

1 stycznia 2019 r. uchylono przepis obligujący do tworzenia regulaminów oceny. Nie oznacza to jednak, że można już dziś wyrzucić je do kosza. Oceny pracy na ich podstawie należy jeszcze dokonywać w stosunku do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli:

  • wszczętych po 31 sierpnia 2018 r. i niezakończonych przed 1 stycznia 2019 r.,
  • którzy w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego (art. 140 ustawy z 22 listopada 2018 r.).
Anna Trochimiuk
Dodano: 7 stycznia 2019

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel