Obowiązkowa pozycja książkowa „Szkoła oparta na współpracy”

Dodano: 7 stycznia 2019
Szkoła oparta na współpracy

Szkoła oparta na współpracy to marzenie wielu dyrektorów troszczących się o rozwój kierowanej przez siebie placówki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą pozycję książkową „Szkoła oparta na współpracy. 61 obszarów współpracy, podział zadań, ważna rola rodziców”.

Ważna rola wszystkich organów szkoły

W dzisiejszym „zabieganym” świecie, w którym wszyscy narzekają na brak czasu – zaangażowanie do dobrowolnej, ale odpowiedzialnej współpracy ze szkołą to zadanie niełatwe, ale możliwe. Warto dobrze przemyśleć program współpracy wszystkich organów i osób mogących pomóc w funkcjonowaniu szkoły i jej rozwoju, aby nie działać na sloganach, nie tworzyć fikcji i nie zabierać czasu nauczycielom czy rodzicom.

Sprawnie opracowany plan współpracy da poczucie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz organom szkoły. Dzięki niemu każdy z organów będzie też znał swoje kompetencje, wiedział co należy do jego zadań, a co do wyłącznych kompetencji dyrektora szkoły. Dobra współpraca dyrektora, rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ze sobą oraz z organami zewnętrznymi, z poradniami, mediami, środowiskiem lokalnym –jest gwarancją rozwoju szkoły, poczucia przynależności i odpowiedzialności za nią. Nikt nie powinien się ograniczać do określania wymagań i oczekiwania ich spełniania.

W dobrej szkole powinna istnieć świadomość współodpowiedzialności wszystkich, od których ona zależy: uczniów, ich rodziców i pracowników. System oświaty w Polsce daje możliwość zaangażowania się w życie szkoły praktycznie każdemu, kto jest z nią związany. W książce „Szkoła oparta na współpracy” wyczerpująco omawiamy zakres i formy współpracy wynikające z zapisów prawnych oraz prezentujemy wiele pomysłów i propozycji współpracy dobrowolnej – w formie tradycyjnej, lecz także innowacyjnej.

Do książki dołączone jest CD z 50 najważniejszymi dokumentami w działach:

  • Ankiety
  • Decyzje, deklaracje i zgody
  • Uchwały
  • Komunikaty i informacje
  • Podania, wnioski i inne

Tematyka

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel