MEN o organizacji indywidualnych zajęć

Dodano: 22 maja 2018
Nauczanie indywidualne

MEN przypomina: każdy uczeń z niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole.

Warto zapamiętać

Zajęcia indywidualne organizowane są na podstawie § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Organizacja indywidualnych zajęć w szkole nie wymaga zmiany orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ani orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Źródło:

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel