Edukacja włączająca priorytetem działań MEN

Dodano: 31 sierpnia 2018
a4287d48441f3c36831441889589ba2f6bd88dda-xlarge

Jak podkreśla MEN: niepełnosprawność nie jest wskazaniem do kierowania ucznia na indywidualne nauczanie, taki uczeń powinien się uczyć ze swoimi rówieśnikami, a szkoła musi mu to zapewnić. Co istotne, rodzice mają wpływ na ustalenie procesu edukacyjnego swojego dziecka.

Zajęcia w domu – tylko dla ucznia chorego

Zajęcia edukacyjne przeprowadzane są w domu ucznia tylko w sytuacji, gdy jest on chory i nie może uczęszczać z tego powodu do szkoły. Kiedy stan zdrowia ulegnie poprawie, uczeń wraca na zajęcia do szkoły. Dodatkowo przepisy dopuszczają organizację zajęć edukacyjnych z klasą oraz udział w innych formach życia szkoły, kiedy stan zdrowia ucznia na to pozwala.

W przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przepisy prawa zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić uczniom jak najczęstszy i najlepszy kontakt ze swoimi rówieśnikami. Kiedy jest to jednak niezbędne uczeń z niepełnosprawnością powinien mieć zorganizowane zajęcia indywidualnie z nauczycielem na terenie szkoły.

Za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły

Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia, bądź wątpliwości, co do rozwiązań dyrektora, powinien zwrócić się o pomoc lub wsparcie do kuratora oświaty. Dyrektor ma obowiązek skutecznego zawiadomienia rodzica o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów w szkole. Zespół ten decyduje o sposobie realizacji procesu edukacyjnego, w tym, jakie zajęcia powinny być realizowane indywidualnie. Uczestniczenie rodziców w takim zespole jest konieczne.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących edukacji włączającej, do dyspozycji rodziców i opiekunów są kuratorzy oświaty, a także adres mailowy [email protected]

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel