Wypełnianie świadectw – wskazówki MEN

Dodano: 12 czerwca 2019
Świadectwa szkolne 2019

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy o systemie oświaty. Poznaj 3 ważne wskazówki MEN dotyczące wypełniania świadectw szkolnych uczniów szkół podstawowych.

Końcowe oceny klasyfikacyjne

Na oceny końcowe składają się roczne oceny klasyfikacyjne:

  • z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz
  • których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu.
Końcowe oceny klasyfikacyjne są wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły danego typu.

Wskazówka 1. Do wskazania końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z przedmiotów przyroda, technika (poprzednia nazwa zajęcia techniczne) – do wpisania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - powinna służyć dokumentacja odzwierciedlająca cały okres edukacji ucznia. W przypadku przyrody należy więc wpisać ocenę uzyskaną przez ucznia z tych zajęć na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej, a w przypadku techniki wpisać ocenę, którą uczeń otrzymał z zajęć technicznych.

Wskazówka 2. W przypadku ucznia, który przeszedł do 8 klasy szkoły podstawowej z gimnazjum (ponieważ w roku szkolnym 2017/2018 nie uzyskał promocji do klasy III), należy uwzględnić oceny uzyskane z przedmiotów muzyka i plastyka w 6-letniej szkole podstawowej.

Wskazówka 3. Nie należy dopisywać na świadectwie zajęć komputerowych oraz historii i społeczeństwa - uczeń realizował w VIII klasie odpowiednio informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie, z których to obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny.

 Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel