Kolejne zmiany w Karcie Nauczyciela – już od września

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 10 czerwca 2019
Karta Nauczyciela zmiany od 1 września 2019

Od 1 września 2019 r. nauczyciele mają dostać obiecane podwyżki. Ale to nie jedyne zapowiadane zmiany w Karcie Nauczyciela – ma być również wprowadzony limitumów o pracę na czas określony oraz 1.000 zł na start dla nauczycieli stażystów. Sprawdzamy szczegóły planowanych zmian.

Zmiany w 6 obszarach Karty Nauczyciela

1)  Awans zawodowy:

 • skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy,
 • ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu,
 • powrót do „starego” składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego,
 • skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego,
 • rezygnacja z nowej ścieżki dyrektorskiej awansu zawodowego.

2)  Ocena pracy. Rezygnacja z:

 • kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu,
 • okresowej oceny pracy,
 • dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego),
 • wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu,
 • 4-stopniowej skali oceny pracy (rezygnacja z oceny bardzo dobrej).

3)  Wynagrodzenie nauczycieli:

 • 300 zł dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy,
 • 1.000 zł jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów odbywających staż – nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 nie otrzymają świadczenia „na start”, który miał im przysługiwać w drugim roku realizacji stażu, dodatek ten ma być wypłacany tylko w roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż,
 • odstąpienie od wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych.

4)   Czas pracy nauczycieli – organ prowadzący ustali pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wysokości nie wyższej niż 20 godzin.

5)   Zatrudnianie nauczycieli:

 • umowa dla nauczyciela stażysty na 1 rok szkolny,
 • limit czasu trwania umów o pracę na czas określony – 36 miesięcy.

6)   Kary dla nauczycieli:

 • wykluczenie możliwości ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka,
 • wprowadzenie obowiązku zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka,
 • z powodu ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne nie będzie mogło zostać umorzone ani także komisja dyscyplinarna nie będzie mogła odmówić wszczęcia postępowania z tej przyczyny,
 • wydłużenie okresu ścigania czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Powrót do 9-miesięcznego stażu nauczyciela

Od września ma wrócić krótszy staż dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień kontraktowego. Skróci się nie tylko czas trwania stażu, lecz także zostanie przywrócony obowiązujący do 31 sierpnia 2018 r. skład komisji kwalifikacyjnej, a także powróci ocena dorobku zawodowego za okres stażu. 

Jak wskazują przepisy przejściowe – w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy (art. 9 projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw). Oznacza to, że nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż 1 września 2018 r. zakończą go 31 sierpnia 2019 r.

Źródło:

Anna Trochimiuk
Dodano: 10 czerwca 2019

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel