Można odwołać zajęcia z powodu upałów

Dodano: 7 czerwca 2019
odwołanie zajęć szkolnych z powodu upałów

Nie ma w przepisach oświatowych określonej górnej granicy temperatury, z powodu której można odwołać zajęcia. Jednak wysokie temperatury mogą być traktowane jako zdarzenie, które może zagrozić zdrowiu uczniów. Sprawdzamy, w jaki sposób można odwołać zajęcia.

Za zgodą organu prowadzącego – odwołanie zajęć...

Dyrektor szkoły może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, czyli np. wysokie temperatury. Dyrektor wraz z OP powinni wyposażyć szkołę czy placówkę np. w: rolety, żaluzje, zasłony, wiatrak, klimatyzator, źródełko wody pitnej, dystrybutor.

Zawieszenie zajęć powinno być działaniem podjętym dopiero po wykorzystaniu innych sposobów zaradczych, niwelujących negatywne skutki wysokich temperatur.

... lub skrócenie lekcji

Lekcję można również skrócić do minimum 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.

Resort edukacji zachęca do zapoznania się z poradnikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przetrwać upały”. RCB, w ramach kampanii społecznej „Alert RCB – masz moc superbohatera”, opracowało również informacje i materiały edukacyjne dla nauczycieli – dostępne tutaj>>

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel