Szykuje się zmiana pensum pedagoga!

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 26 września 2017
Dyrektor szkoły konsultuje zmieniany arkusz organizacji szkoły z radą pedagogiczną

Trwają pracę nad gruntowną nowelizacją Karty Nauczyciela. Jedną ze zmian ma być ustalenie stałego pensum pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów.

Dotychczas o pensum pedagogów i innych specjalistów decydował organ prowadzący, wydając stosowny akt. Duża swoboda w ustalaniu pensum dla osób z tego kręgu nauczycieli prowadziła do przypadków ustalania pensum nawet na poziomie 30 godzin. Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawierający również nowości w Karcie Nauczyciela ma najwyraźniej na celu ukrócenie takich praktyk. Pensum nauczycieli specjalistów zostanie wprost określone w ustawie. I tak:

  • 22 godziny – pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno—pedagogicznych,
  • 20 godzin - nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Aktualnie projekt trafił do Sejmu. Zmiana ma wejść w życie 1 września 2018 r.

Projekt:

  • Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Michał Kowalski
Dodano: 26 września 2017

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel