Konferencja ORE „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Dodano: 28 września 2017
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Minister Anny Zalewskiej.

Cele konferencji:

  • upowszechnianie idei edukacji włączającej,
  • prezentacja zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zapoznanie z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • prezentacja dobrych praktyk.

Konferencja kierowana jest do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty.

Konferencja odbędzie się 18 października 2017 r. w siedzibie ORE w Warszawie,  Al. Ujazdowskie 28.

Szczegółowe informacje i program konferencji zostaną zamieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji – www.ore.edu.pl

 

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel