Skrócenie stażu nauczycieli a zmiana pracodawcy – który dyrektor dokona oceny dorobku zawodowego

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 22 lipca 2019
Umowa dla nauczyciela wcześniej kończącego staż

Już 26 lipca 2019 r. wejdzie w życie przepis stanowiący, że nauczycie stażyści, którzy rozpoczęli staż 1 września 2018 r. zakończą go 31 sierpnia 2019 r. W związku z tym rodzi się pytanie – kto powinien dokonać oceny dorobku zawodowego i przeprowadzić postępowanie kwalifikacyjne, jeżeli nauczyciel kończący staż od 1 września 2019 r. będzie pracował w innej szkole?

Problemy związane ze zmianą pracodawcy tuż po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego dotyczy w szczególności nauczycieli zatrudnionych obecnie w likwidowanych gimnazjach, jednak nie tylko.

Oceny dorobku zawodowego dokona dyrektor nowej szkoły

Po zakończeniu stażu dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne. W omawianym przypadku nauczyciel kończy staż będąc pracownikiem innej szkoły niż ta, w której przeprowadzone zostaną czynności prowadzące do nadania mu stopnia nauczyciela kontraktowego. Wszystkie czynności związane z postępowaniem kwalifikacyjnym tego nauczyciela wykonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. W przypadku stażystów zmieniających pracę, będzie to dyrektor szkoły, w której nauczyciel rozpocznie pracę od 1 września 2019 r.

Zarówno ocena dorobku zawodowego jak i postępowanie kwalifikacyjne nauczyciela kończącego staż 31 sierpnia 2019 r. należy przeprowadzić zgodnie z nowymi przepisami.

Nauczyciel kontraktowy będzie zatrudniony na czas określony

W związku ze zmianą pracodawcy, nauczyciel od 1 września 2019 r. zostanie ponownie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tym razem na okres roku szkolnego (art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela). Przepisy nie przewidują przekształcenia się tej umowy z mocy prawa w umowę o pracę na czas nieokreślony po uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Oczywiście będzie możliwa zmiana treści umowy za porozumieniem stron.

  • Ustawa z  13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287) – art. 9 ust. 1 i 2.
  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 10 ust. 2 (w brzmieniu od 1 września 2019 r.).
Dodano: 22 lipca 2019

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel