Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na wskaźniki oceny pracy nauczycieli

Dodano: 22 marca 2018
Ocena pracy nauczyciela

Rzecznik Praw Obywatelskich negatywnie ocenia rozwiązanie, w którym w regulaminach tworzonych na poziomie danej placówki i tylko dla niej były uregulowane wskaźniki oceny pracy nauczycieli, które określają poziom spełniania poszczególnych kryteriów oceny ich pracy.

Od września ocena pracy na nowych zasadach

Od 1 września 2018 r. szczegółowe warunki dokonywania oceny pracy będzie określać rozporządzenie, jednakże wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole, ma określać regulamin ustalany przez dyrektora szkoły.

RPO prosi MEN o weryfikację przepisów

Rzecznik Praw Obywatelskich negatywnie ocenia rozwiązanie, w którym w regulaminach tworzonych na poziomie danej placówki i tylko dla niej były uregulowane wskaźniki oceny pracy nauczycieli, które określają poziom spełniania poszczególnych kryteriów oceny ich pracy. „Takie rozwiązanie oznacza, że poziom realizowania przez nauczycieli takiego samego kryterium, wspólnego dla wszystkich nauczycieli będzie różny, zależny  wyłącznie od dyrektora danej szkoły” – zauważa Rzecznik. Analogiczne uwagi dotyczą określenia wskaźników oceny pracy dyrektorów placówek, które mają być określone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny dla podległych mu jednostek.

„W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich niezagwarantowanie nauczycielom oraz dyrektorom szkół jednolitego sposobu oceny ich pracy, niezależnego od „szkolnych” bądź „lokalnych” uwarunkowań, może  budzić  wątpliwości pod kątem  zapewnienia przestrzegania podstawowych praw i wolności przysługujących  obywatelom”.

Według Rzecznik Praw Obywatelskich wskaźniki oceny pracy nauczycieli określające poziom spełniania poszczególnych kryteriów powinny znaleźć się co najmniej w rozporządzeniu.

Opracowanie: Anna Trochimiuk, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel