Rzecznik Praw Dziecka przedstawił raport o sytuacji uczniów klas VII

Dodano: 22 sierpnia 2018
d7eb1071543972fd7909b81eade2ab0d6c2147f9-xlarge

Celem raportu „Sytuacja uczniów klasy VII zreformowanej szkoły podstawowej” było sprawdzenie, w jakim stopniu potrzeby uczniów były respektowane w roku szkolnym 2017/2018. Badaniem objęto 76 szkół ze wszystkich województw, a o opinię zapytano uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów placówek. Przedstawiamy wyniki z niepokojącego raportu RPD.

Najczęściej zgłaszane problemy przez uczniów i rodziców

W badaniu wzięło udział:

  • 3328 uczniów z klas VII,
  • 617 rodziców uczniów klas VII,
  • 959 nauczycieli uczących w klasach VII,
  • 76 dyrektorów szkół podstawowych.

Najczęściej zgłaszanymi problemami były:

1)  nadmiar nauki (odpowiednio 80% i 78%), prac domowych (41% i 36%), sprawdzianów (30% i 24%) i kartkówek (29% i 15%),

2) związane z przemocą rówieśniczą (17% i 21%),

3) dla prawie połowy uczniów klas VII treści prezentowane na lekcji nie są zrozumiałe (w największym stopniu dotyczy to matematyki – 54%, fizyki – 53%, chemii – 38%),

4) dla 45,9% uczniów szkoła kojarzy się ze zmęczeniem, podobnie w przypadku prac domowych, które 70% dzieci wiąże ze zmęczeniem, 67% z przymusem, a 50% z przykrym obowiązkiem,

5) najwięcej badanych uczniów określiło, że w tygodniu przygotowują się średnio do 2-3 sprawdzianów oraz 3-5 kartkówek.

Prawie połowa nauczycieli (48%) uważa treści nauczanych przez siebie przedmiotów za zbyt obszerne – zwłaszcza w przypadku języka polskiego (75%), historii (75%), geografii (64%), matematyki (62%) i języka angielskiego (59%). Przyznają, że nie są w stanie zrealizować całości treści programowych podczas zajęć – średnio na lekcjach realizują 60% materiału, co wymusza na uczniach zdobywanie nowej wiedzy w domu.

Za dużo prac domowych

Większość rodziców (91%) uważa, że ich dzieci poświęcają na naukę więcej czasu niż w latach ubiegłych, a w domu uczą się ok. 3 godzin dziennie w dni powszednie i 3,5 godziny w weekendy. Ponad 60% wskazuje, że nauczyciele zadają dzieciom zbyt dużo prac domowych. Aż 46% stwierdziło, że ich dzieci zrezygnowały w bieżącym roku szkolnym z uczestnictwa w zajęciach rozwijających zainteresowania, podając jako główny powód brak czasu, spowodowany nadmiarem nauki i prac domowych.

Rzecznik zwrócił się do minister edukacji o szczególne uwzględnienie problemów uczniów klas VII w zadaniach realizowanych przez Kuratorów Oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel