Rzecznik Praw Dziecka apeluje o zmniejszenie ilości prac domowych

Dodano: 23 kwietnia 2017
rodzice odrabiają z dziećmi lekcje

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej o analizę problemu związanego z nadmierną ilością zadawanych uczniom prac domowych. Skierował również prośbę o możliwość włączenia zagadnienia zmniejszenia obciążenia uczniów tymi pracami do Planu Nadzoru Pedagogicznego na kolejny rok szkolny. Sprawdzamy, co jeszcze zawiera list Rzecznika Praw Dziecka.

W obronie czasu wolnego po szkole

Do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszają się dzieci i ich rodzice ze skargami na nadmiar zadawanych prac domowych. Uczniowie wskazują, że są przemęczeni, zniechęceni do zajęć szkolnych, nie mogą dostatecznie wypocząć oraz realizować i rozwijać swoich pasji. Okazuje się, że z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych wynika, że:

  • zadawanie prac domowych nie przyczynia się do wzrostu efektywności nauczania,
  • nadmierne obciążanie nimi dzieci może w niektórych sytuacjach skutkować spadkiem możliwości edukacyjnych uczniów,
  • nauczyciele nie mają wpływu na to, czy uczniowie odrabiają prace domowe samodzielnie, czy korzystają z pomocy rodziców, stron internetowych zawierających gotowe rozwiązania zadań lub przepisują je od rówieśników,
  • prace domowe mogą przyczyniać się do powiększania różnic między uczniami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym.

Ponadto nadmierne obciążanie dzieci pracami domowymi narusza prawa dziecka do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym, a także stanowi ingerencję w życie prywatne rodzin, utrudniając podejmowanie wspólnych aktywności.

Zmiana w sposobie podejścia do nauczania

Rzecznik podkreśla również, że ważnym wnioskiem płynącym z powyższych badań jest sugestia, że nauczyciele nie mają świadomości niekorzystnych aspektów prac domowych oraz małej skuteczności tej metody. Problem odstąpienia od nadmiernego obciążania uczniów wymaga głębokiej zmiany w świadomości pedagogów, połączonej z wysiłkami na rzecz tworzenia otoczenia szkolnego sprzyjającego dziecku i jego potrzebom.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler, Redaktor Prowadząca Portal Oświatowy https://www.portaloswiatowy.pl/

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel