Poszerzono zespoły egzaminacyjne – MEN przedstawiło nowe przepisy

Dodano: 4 kwietnia 2019
Poszerzono zespoły egzaminacyjne

Jak wynika z najnowszych nowelizacji rozporządzeń MEN każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Przedstawiamy 2 ważne zmiany dotyczące komisji egzaminacyjnych na najbliższe egzaminy ósmoklasisty, gimnazjalny i maturalny.

2 ważne zmiany

1)  Jeśli nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin, skład tych zespołów może zostać uzupełniony przez innych nauczycieli spoza danej szkoły, w tym osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie, a nie pracują w żadnej szkole czy placówce.

2)  Zwiększenie z 20 do 25 liczby uczniów przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba zdających w sali egzaminacyjnej przekracza 25 osób w przypadku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty lub 30 osób egzaminu maturalnego. 

Rozporządzenia obowiązują od 3 kwietnia br.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. poz. 625).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 626).
  • Strona internetowa: www.men.gov.pl  
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel