Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze – nowość od września

Dodano: 22 sierpnia 2017
Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło nowy projekt rozporządzenia, którego celem jest określenie rozwiązań prawnych służących realizacji rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem".

Nowe placówki wspierające

Projekt rozporządzenia ma na celu określenie rozwiązań prawnych w zakresie działania 2.4.: „Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością”. Wsparcie rodzin z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, będzie podstawowym celem działalności ośrodków.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ośrodek będzie organizował w wymiarze do 5 godzin tygodniowo

Zadania ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

Najważniejsze zadania placówek:

1) wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka,

2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

3) udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia – współpraca rodziców i terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju dziecka oraz jego rodziny,

4) zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, w zależności od ich potrzeb, w tym: zapewnienie usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

W projekcie podkreślono również konieczność podejmowania przez ośrodek współpracy z pracownikiem socjalnym oraz podmiotami leczniczymi w celu zapewniania kompleksowej  pomocy służącej wzmocnionemu oddziaływaniu na dziecko z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (projekt z 17 lipca 2017 r.).

Opracowanie: Monika Fidler, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel