Nowe teksty jednolite dwóch ważnych ustaw

Marta Wysocka

Autor: Marta Wysocka

Dodano: 21 czerwca 2019
Prawo oświatowe nowy tekst jednolity

W czerwcu 2019 r. ogłoszono nowy tekst jednolity Kodeksu Pracy oraz ustawy Prawo oświatowe. Od momentu ogłoszenia tekstów jednolitych należy posługiwać się nowymi numerami Dziennika Ustaw.

Nowe numery Dziennika Ustaw:

  • Od 19 czerwca 2019 r. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148),
  • Od 5 czerwca 2019 r. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040).
Dokumenty wydane i powołujące się na dotychczasowy Dziennik Ustaw zachowują swoją ważność, ale od chwili ogłoszenia tekstów jednolitych należy posługiwać się nowymi numerami Dziennika Ustaw.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy
Marta Wysocka
Dodano: 21 czerwca 2019

Autor: Marta Wysocka

Specjalistka w zakresie prawa oświatowego, autorka i redaktorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu edukacji i oświaty, prawa oświatowego oraz prawa pracy. Ukończyła kierunki prawo oraz filologia polska na Uniwersytecie Łódzkim.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel