Nowe stawki wynagrodzenia za egzamin ósmoklasisty

Dodano: 19 listopada 2018
wynagrodzenie za egzamin ósmoklasisty

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło stawki dla egzaminatorów, którzy będą pracować przy egzaminie ósmoklasisty. Sprawdzamy, jakie będą stawki w 2019 roku.

Inne stawki za egzamin z polskiego i za pozostałe przedmioty...

W tym roku szkolnym po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Stąd w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów znalazły się nowe stawki.

Wynagrodzenie określono procentowo, licząc od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

  • za egzamin z języka polskiego będzie to 0,559% stawki,
  • z matematyki, języka obcego nowożytnego i z „przedmiotu do wyboru” - 0,354%.
Oznacza to, że w 2019 roku za jednego zdającego nauczyciel otrzyma
  • 19,47 zł za język polski,
  • 12,33 zł za pozostałe przedmioty.

... oraz za matematykę przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych

W projekcie określono także wynagrodzenie dla nauczycieli sprawdzających zadania z matematyki przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych; biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu z matematyki, którzy przenoszą na kartę odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań odpowiedzi przez ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego; oraz pełniących funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace uczniów zdających egzamin z danego przedmiotu. Wynagrodzenie, podobnie jak na egzaminie gimnazjalnym, zostało ustalone w wysokości:

  • 0,05% stawki za każdą pracę ucznia.
Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (projekt z 5 listopada 2018 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel