MEN przedstawiło wstępne rekomendacje dotyczące poprawy jakości edukacji włączającej

Dodano: 13 listopada 2018
edukacja włączająca

Resort edukacji przedstawił dokument będący zarysem wstępnych rekomendacji dotyczących podniesienia jakości edukacji włączającej. Jednocześnie informuje, że wymagają one dalszych prac i uzupełnienia. MEN zachęca do zgłaszania propozycji i uwag.

Przedstawione rekomendacje to na razie propozycja

Dokument opublikowany przez MEN stanowi wyciąg z pełnej wersji roboczych rekomendacji dotyczących projektu realizowanego w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Materiał został zaprezentowany podczas organizowanych w MEN warsztatów z udziałem przedstawicieli administracji. 

Zarys wstępnych rekomendacji można poznać tutaj>>

Już można zgłaszać uwagi

Poszczególne rekomendacje odnoszą się do obszarów systemu edukacji włączającej uwzględnionych w pracach analitycznych. Są proponowane jako strategie, które opierają się na mocnych stronach systemu oświaty i zwracają uwagę na kwestie wymagające refleksji. Rekomendacje dotyczące każdego obszaru są wzajemnie połączone i uzupełniają się.

MEN czeka na uwagi i opinie dotyczące zmian w zakresie edukacji włączającej [email protected]

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel