MEN zajmie się podnoszeniem jakości edukacji włączającej

Dodano: 18 lipca 2018
5f9235d48319cfe0424d02f7062e727bcabaa992-xlarge

W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyły się spotkania z przedstawicielami Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej oraz Komisji Europejskiej, rozpoczynające projekt „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”. Możemy się więc spodziewać, że w najbliższych miesiącach ukażą się zmiany legislacyjne i nowe założenia dotyczące edukacji włączającej.

Będą zmiany w przepisach...

Projekt, realizowany w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej, polega na zapewnieniu doradztwa eksperckiego realizowanego przez Europejską Agencję na wniosek MEN. Jego celem jest wykorzystanie wiedzy eksperckiej oraz doświadczeń i rozwiązań innych krajów w przygotowaniu rekomendacji dotyczących zarówno zmian legislacyjnych, jak i działań sprzyjających wdrożeniu edukacji włączającej w codziennej praktyce polskich placówek.

... po analizie dotychczasowych problemów i dobrych praktyk

W ministerstwie edukacji odbyły się spotkania z rodzicami i uczniami, nauczycielami i dyrektorami przedszkoli i szkół oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami i przedstawicielami szeroko rozumianego systemu wsparcia (poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i ośrodków specjalnych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, kuratoriów oświaty, uczelni wyższych). Spotkania miały za zadanie zebranie informacji  zarówno o napotykanych problemach, jak i dobrze funkcjonujących rozwiązaniach oraz przykładach dobrych praktyk w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z punktu widzenia różnych podmiotów.

Uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi na pytania, jaka powinna być podstawowa zmiana sprzyjająca wdrożeniu edukacji włączającej w praktyce, którą należy wprowadzić oraz jakie są największe wyzwania w tym obszarze. O postępowaniu prac i projektach nowych przepisów, będziemy informować na łamach portalu.
Opracowanie: Monika Fidler

Źródło:

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel