MEN o zimowej przerwie świątecznej

Dodano: 17 grudnia 2018
przerwa świąteczna w szkole

Zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. A dla nauczycieli? Sprawdzamy przepisy!

Nauczyciel pozostaje do dyspozycji dyrektora

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia w tych dniach opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Ale trzeba pamiętać, że przerwa ta nie jest czasem wolnym od pracy dla nauczycieli ani też dniami ich urlopu wypoczynkowego (urlop przysługuje w okresie ferii letnich i zimowych).

Po dokonaniu diagnozy potrzeb rodziców, których dzieci uczą się w danej szkole, dyrektor szkoły może zdecydować o ewentualnym zorganizowaniu zajęć opiekuńczych. Dyrektor decyduje zatem o zaplanowaniu zadań dla nauczycieli w tym czasie.

W trakcie przerwy – w dni robocze – nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły w ramach realizacji 40-godzinnego tygodnia pracy.

Przedszkole i oddziały przedszkolne działają bez przerwy

Dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami dotyczącymi przedszkoli publicznych, a więc do jego organizacji nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, w którym ustalono terminy ferii i przerw świątecznych.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel