Już niedługo wejdą zmiany w wyznaczaniu egzaminatorów

Dodano: 12 marca 2019
cdc99f33fd454854bf22d85d8d658ab029930eb5-xlarge

W związku z planowanym na kwiecień br. strajkiem nauczycieli, MEN wprowadza zmiany w wyznaczaniu składu komisji egzaminacyjnych – będzie można wyznaczać egzaminatorów spoza szkoły. Sprawdzamy szczegóły zmian.

2 nauczycieli w zespole nadzorującym...

Obecnie do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego jest powoływany zespół egzaminacyjny, którego przewodniczącym jest dyrektor szkoły. Przewodniczący powołuje zespoły nadzorujące przebieg ww. egzaminów w poszczególnych salach egzaminacyjnych. W  skład każdego zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany ww. egzamin, oraz co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

... nie tylko z danej placówki

W nowych przepisach proponuje się, aby w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, w sytuacji gdy nie ma możliwości powołania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin, mogli być powoływani inni nauczyciele (spoza tej szkoły).

Przepis przejściowy – powyższe rozwiązanie będzie mogło być zastosowane już w bieżącym roku szkolnym przy przeprowadzaniu egzaminów m.in. w kwietniu 2019 r. Dlatego też przewiduje się, że rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (projekt z 8 marca 2019 r.).
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (projekt z 8 marca 2019 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel