Już 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie rekrutacji do szkół i przedszkoli

Agnieszka Rumik-Smolarz

Autor: Agnieszka Rumik-Smolarz

Dodano: 15 grudnia 2019
Nowe rozporządzenie w sprawie rekrutacji do szkół i przedszkoli

Od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie w sprawie rekrutacji do przedszkoli. Sprawdź, na jakie zmiany muszą przygotować się dyrektorzy przedszkoli i szkół oraz członkowie komisji rekrutacyjnych.

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów określa:

 1. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów,
 2. sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
 3.  skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej.

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, nowe przepisy przewidują:

 1. zmianę kryteriów postępowania rekrutacyjnego do branżowej szkoły II stopnia polegających na rezygnacji z brania pod uwagę szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
 2. zastąpienie placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – centrami kształcenia zawodowego;
 3. uzupełnienie przepisów przejściowych regulujących sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 1 ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wymienionych na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, oraz ilość punktów przyznawanych za świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 95 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.

Nowe rozporządzenie doprecyzowuje, które z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych podlegają przeliczeniu na punkty.

Rozporządzenie określa jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy I:

 1. szkoły podstawowej sportowej, szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
 2. oddziału międzynarodowego lub dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej;
 3. szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkoły, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe;
 4. szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej;
 5. szkoły ponadpodstawowej sportowej, szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz oddziału mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej.
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
Dodano: 15 grudnia 2019

Autor: Agnieszka Rumik-Smolarz

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel