Ciąg dalszy dyskusji o nauczaniu indywidualnym

Dodano: 17 maja 2017
Zmiany w nauczaniu indywidualnym

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w poniedziałek do MEN w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Rzecznik zwrócił uwagę, że Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych nakłada na państwa m.in. obowiązek zapewnienia włączającego systemu kształcenia, umożliwiającego integrację na wszystkich poziomach edukacji, oraz zadbania o to, by osoby z niepełnosprawnościami nie były wykluczane z systemu edukacji. Konwencja rekomenduje, by jak największa grupa uczniów z niepełnosprawnościami kształciła się w grupie rówieśniczej w szkole powszechnej, a nauczanie indywidualne powinno mieć miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy jest niezbędne i uzasadnione szczególnymi potrzebami dziecka. Nauczanie indywidualne w domu nie może być jedyną formą jego realizacji.

Według Rzecznika zmiany proponowane przez MEN mogą spowodować izolację dzieci z niepełnosprawnościami, a także poważne konsekwencje dla rodziców takich uczniów – konieczność nauki w domu może spowodować, że rodzice staną przed koniecznością rezygnacji z zatrudnienia.

Więcej informacji na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Opracowanie: Redakcja

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel