2 nowe rozwiązania dotyczące tegorocznej klasyfikacji maturzystów

Dodano: 29 kwietnia 2019
klasyfikacja maturzystów a strajk

Od 27 kwietnia br. obowiązują zmiany wprowadzone do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe, która określa nowe rozwiązania dotyczące klasyfikacji uczniów, m.in. tegorocznych maturzystów. Sprawdzamy, jakie rozwiązania można stosować już w tym roku szkolnym!

Dyrektor wystawi oceny końcowe

Zmiana w ustawie – Prawo oświatowe polega na dodaniu nowego przepisu art. 73a, zgodnie z którym dyrektor szkoły będzie organem odpowiedzialnym za dokonanie klasyfikacji i promocji uczniów, w sytuacji gdy rada pedagogiczna nie podjęła uchwały w tej sprawie zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Gdyby również dyrektor szkoły nie dokonał klasyfikacji i promocji uczniów, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Zatem, jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów to:
  • o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzygnie dyrektor szkoły,
  • gdy dyrektor również nie rozstrzygnie w tym przedmiocie, zrobi to nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

Nowe rozwiązania możliwe także po zakończeniu zajęć

W tym roku szkolnym ww. rozwiązania mogą nastąpić także po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia. Jeżeli rozstrzygnięcie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów nastąpi po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, to datą wydania świadectwa będzie data tego rozstrzygnięcia.

Inne rozwiązania na rok szkolny 2018/2019

Ustawa wprowadza również przepisy, zgodnie z którymi omówione powyżej rozwiązania będą miały również zastosowanie, w okresie przejściowym, do:

  • dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego, który po raz ostatni zostanie przeprowadzony w styczniu 2020 r. dla słuchaczy gimnazjów dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym;
  • dotychczasowego egzaminu maturalnego przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o systemie oświaty; egzamin ten po raz ostatni zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2028/2029;
  • dotychczasowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który po raz ostatni zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2027/2028.
  • Ustawa z 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 761).
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel