Uczniowie znów dostaną 300 zł na nowy rok szkolny

Dodano: 6 maja 2019
świadczenie dobry start dla uczniów

W zeszłym roku wszedł program wspierający finansowo rodziny uczniów „Dobry start”, który przewidywał 300 zł wsparcia na uczące się dziecko bez względu na dochód. Na najbliższy rok szkolny również przewidziana jest wypłata tego świadczenia. Sprawdzamy, czy projekt ustawy o świadczeniu dobry start coś zmienia!

Wypłata świadczenia nadal bez względu na dochód

Projekt ustawy o świadczeniu dobry start przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów na grunt ustawy. W projekcie założono, że świadczenie dobry start, które nadal wynosić będzie 300 zł na dziecko, przysługiwać będzie nadal niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny dzieci:

  • do ukończenia 20. roku życia,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) – świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
Natomiast świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Będą nowe terminy składania wniosków – od 2020 r.

Projekt zakłada zmianę terminów przyjmowania i rozpatrywania wniosków o świadczenie dobry start. Od 2020 r. wnioski o świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w danym roku będzie można składać:

  • od 1 kwietnia (obecnie od 1 sierpnia),
  • drogą elektroniczną – od 1 lutego (obecnie od 1 lipca).

Bez zmian pozostanie data końcowa okresu przyjmowania wniosków, tj. 30 listopada.

W 2019 r. wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać:
  • drogą tradycyjną – od 1 sierpnia,
  • elektronicznie – od 1 lipca.
Wypłata nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel