Problemy z realizacją podstawy programowej spowodowane strajkiem. Poznaj 3 rozwiązania

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 7 maja 2019
Problemy z realizacją podstawy programowej spowodowane strajkiem

W związku ze strajkiem nauczycieli w szkołach istnieje ryzyko trudności z realizacją podstawy programowej. Jak w takiej sytuacji monitorować realizację podstawy programowej, aby była ona zrealizowana? Podpowiadamy, co zrobić, gdy nauczyciel zgłosi problemy z jej realizacją lub niemożność jej zrealizowania.

Różna liczba dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Strajk rozpoczął się 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), a zawieszony został od 27 kwietnia 2019 r. (sobota), czyli obejmował 14 dni roboczych. W tym okresie była także wiosenna przerwa świąteczna ustalona przez MEN (18 – 23 kwietnia 2019 r.), czyli obejmowała 3 dni robocze. Uwzględniając częściowo nakładające się terminy strajku i wiosennej przerwy, pozostaje 11 dni roboczych bez zajęć edukacyjnych z powodu strajku.

Jeśli szkoła skorzystała z możliwości, jakie daje § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, tj. ustaliła dodatkowe dni wolne w czasie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych:

  • w szkołach podstawowych w dniach 15–17 kwietnia 2019 r.
  • w gimnazjach i szkołach, do których włączono gimnazja, w dniach 10–12 kwietnia 2019 r.

to kolejne 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych z ww. powodu przypadły w okresie strajkowym.

Uwzględniając tę przerwę w zajęciach, liczba dni bez zajęć dydaktycznych z powodu strajku zmniejszyła się do 8. Jeśli do 30 września 2018 r. w szkole ustalono jeszcze inne dodatkowe dni wolne, które przypadły w okresie strajku, to ostateczna liczba dni bez zajęć edukacyjnych z powodu strajku jeszcze bardziej się zmniejszyła.

Ocena stopnia zagrożenia niezrealizowania podstawy programowej

Powyższe wyliczenia pokazują, że liczba utraconych dni zajęciowych zbliża się liczby występującej w sytuacji, gdy np. zachoruje nauczyciel i jego nieobecność trwa np. 8 dni roboczych. Każdy nauczyciel z zasady powinien przygotowany na sytuację, iż przepadają mu jego zajęcia z powodu jego nieobecności w pracy. Dyrektor także powinien mieć alternatywne rozwiązanie na taką sytuację.  

Przedmioty realizowane w małym wymiarze tygodniowym najmniej są zagrożone brakiem realizacji podstawy programowej. Zdecydowanie trudniej jest w sytuacji, gdy wymiar tygodniowych danych zajęć jest duży (np. język polski).

3 rozwiązania problemu

1)  Wykorzystując metodę projektów edukacyjnych, nauczyciel może „zyskać na czasie” ─ może zintensyfikować w ten sposób realizację podstawy programowej.

2)  W sytuacji bardzo dużego zagrożenia brakiem realizacji podstawy programowej, w przypadku, gdy przedmiot jest kontynuowany w następnej klasie, można dokonać modyfikacji programu nauczania, przenosząc wybrane treści programowej do kolejnej klasy (najlepiej zachować taką procedurę wprowadzania zmian do programu, jak przy dopuszczaniu programu do użytku szkoły).

3)  Jeśli występuje skrajnie duże zagrożenie brakiem realizacji podstawy programowej, przy braku możliwości przeniesienia treści programowych do kolejnej klasy, proponuję omówić problem z organem prowadzącym celem poszukania rozwiązania z ewentualnym uruchomieniem dodatkowych środków finansowych na dodatkowe godziny „zagrożonych” zajęć szkolnych.

Wanda Pakulniewicz
Dodano: 7 maja 2019

Autor: Wanda Pakulniewicz

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel