Harmonogram stopniowego przywracania stacjonarnego funkcjonowania szkół i placówek

Dodano: 13 maja 2020
Powrót do szkół epidemia koronawirusa

Minister Edukacji Narodowej poinformował o uruchomieniu kolejnego etapu powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół i placówek. W tym roku uczniowie nie wrócą już na regularne lekcje. Sprawdź harmonogram przywracania działalności poszczególnych jednostek systemu oświaty.

DATA

JEDNOSTKA OŚWIATOWA

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

UWAGI

18 maja 2020 r.

szkoły policealne

możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość

 • konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego,
 • zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż
 • kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie,

18 maja 2020 r.

szkoły branżowe I stopnia

uczniowie kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mieli możliwość zrealizowania zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy:

 • motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
 • samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik;
 • traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec
 • konieczna jest zgoda ucznia, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego,
 • kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

 

   
 •  

18 maja 2018 r.

przedszkola, szkoły

możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju

 • konieczna jest zgoda rodziców
  • zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

18 maja 2020 r.

placówki i instytucje z bazą noclegową oraz działalnością opiekuńczo-wychowawczą

możliwość organizowania zajęć pozaszkolnych

 • w szczególności: schroniska młodzieżowe, międzyszkolne ośrodki sportowe, międzyszkolne ośrodki sportowe, młodzieżowe domy kultury, pałace młodzieży, ogniska pracy pozaszkolnej, placówki specjalistyczne,
 • będą funkcjonowały w określonym reżimie sanitarnym.

25 maja 2020 r.

szkoły podstawowe

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

 • w zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

25 maja 2020 r.

szkoły podstawowe

dla uczniów klas VIII możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły

 • konsultacje będą dobrowolne dla ucznia,
 • dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować konsultacje,
 • organizacja konsultacji ma odbywać się z wzięciem pod uwagę możliwości szkoły i potrzeb uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością
 • konsultacje mają  być prowadzone przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

25 maja 2020 r.

szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego

 • konsultacje mają być prowadzone przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach.

25 maja 2018 r.

technika

uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać z praktyk realizowanych u pracodawców

 • uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii covid-19.

1 czerwca 2020 r.

wszystkie szkoły

możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły

 • konsultacje będą dobrowolne dla ucznia,
 • dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować konsultacje, organizacja konsultacji ma odbywać się z wzięciem pod uwagę możliwości szkoły,
 • wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły,
 • konsultacje będą odbywały się indywidualnie lub w małych grupach.

 

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Opracowanie: Marta Wysocka

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel