obniżenie wymiaru czasu pracy

sytuacja kadrowa nauczycieli

Archiwalny Sytuacja kadrowa nauczycieli w obliczu reformy oświaty

Poznaj rozwiązania kadrowe, które pozwolą nauczycielom przeczekać trudny okres reformy oświaty. Dowiedz się więcej o przeniesieniu w stan nieczynny lub czasowym obniżeniu wymiaru zatrudnienia ze względu na zmiany organizacyjne.

Spis treści:

 • Pisemna informacja o zmianie pracodawcy do 15 maja 2017 r.
 • Odmowa podpisania informacji o zmianie pracodawcy nic nie da
 • Specjalne procedury kadrowe wobec nauczycieli gimnazjum
 • Ograniczenie etatu – także poniżej połowy wymiaru…
 • …co nie przeszkodzi w realizacji awansu zawodowego
 • Stan nieczynny na nieco odmiennych zasadach niż przed reformą
 • Pismo o przeniesieniu w stan nieczynny można wysłać pocztą
 • Brak zgody na stan nieczynny oznacza otrzymanie wypowiedzenia …
 • … które musi być skonsultowane ze związkami zawodowymi
 • Wyłączenie przepisów o szczególnej ochronie stosunku pracy
 • Nauczyciel otrzyma odprawę
 • Inne warianty postępowania wobec nauczycieli w razie braku godzin
 • Zmiana stanowiska pracy …
 • …może wymagać zmian w umowie o pracę
 • Przeniesienie do innej szkoły – w okresie reformy także dla nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę
 • Wyjściem może być urlop dla poratowania zdrowia
 • Czasami konieczne może okazać przekwalifikowanie się
 • A może nowe klasy?
 • Oddział przygotowawczy dla uczniów przybywających z zagranicy
 • Podział zajęć na grupy zwiększy zatrudnienie
 • Dodatkowe godziny na nauczanie indywidualne
 • Podstawa prawna

Dariusz Dwojewski, Małgorzata Celuch, Dariusz Skrzyński

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel