Program wychowawczo-profilaktyczny – czy w każdym roku uchwalać

Autor: Wanda Pakulniewicz

Dodano: 11 września 2018
4c6df4b86f73fb83e25529f52bdcc9a9c6e8a913-xlarge

W szkołach publicznych program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną w każdym roku szkolnym. Odrębną kwestią jest to, że może się zdarzyć, że większość treści programu zostanie powtórzona w kolejnym roku szkolnym lub zmodyfikowana, przez organy w nowym składzie, jednak zawsze program wymaga nowej uchwały.

Uchwalenie programu – 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego

Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (placówki). Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, ustala go dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Tak ustalony program obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 84 ust. 3).

Jednocześnie art. 83 ust. 3 ww. ustawy wskazuje, że wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Wybory do rady rodziców przeprowadza się w każdym roku szkolnym, zatem skład rady rodziców przynajmniej częściowo zmienia się (dochodzą rodzice uczniów nowych klas). Także w każdym roku szkolnym najczęściej zmienia się nieco skład rady pedagogicznej.

To wszystko powoduje, że program wychowawczo-profilaktyczny musi być uchwalany corocznie przez organy w nowym składzie, co jednoznacznie wynika z ww. przepisów.

Uwzględnienie zmian w programie w nowym roku szkolnym

W programie należy uwzględnić:

  • wnioski z nadzoru pedagogicznego za poprzedni rok szkolny,
  • inne okoliczności wychowawcze w szkole w nowym roku,
  • zmieniające się współczesne zagrożenia.
Program powinien reagować na sytuację wychowawczą jaka jest tu i teraz.
Wanda Pakulniewicz
Dodano: 11 września 2018

Autor: Wanda Pakulniewicz

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel