Stałe pensum surdopedagoga od 1 września 2018 r.

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 27 marca 2018
Pensum surdopedagoga

Surdopedagog jest zatrudniany w szkole na stanowisku tzw. nauczyciela wspomagającego. W związku z tym jego pensum w okresie do 31 sierpnia 2018 r. określała uchwała organu prowadzącego. Natomiast od 1 września 2018 r. jest to stałe pensum 20-godzinne.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Co zmieniło się w zasadach ustalania pensum specjalistów od 1 września 2018 r.
  • Ile wynosi pensum nauczyciela specjalisty od 1 września 2018 r.
  • Ile wynosi pensum specjalisty zatrudnionego na stanowisku nauczyciela wspomagającego

Surdopedagog to nauczyciel wspomagający

Nauczyciela surdopedagoga należy utożsamić ze stanowiskiem nauczyciela zatrudnianego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym czyli tzw. nauczyciela wspomagającego. Stanowisko nauczyciela wspomagającego aktualnie nie jest wymieniona w wykazie stanowisk nauczycieli przewidzianym w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Tym samym pensum tego nauczyciela ustalane jest w organu prowadzącego (art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela). Na podobnym stanowisku stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 4 września 2014 r. IV SA/Gl 674/14.

Stałe pensum od 1 września 2018 r .

Od 1 września 2018 r. pensum tzw. nauczyciela wspomagającego zostało ustalone na poziomie 20 godzin (art. 76 pkt 22 lit. a ustawy o finansowaniu zadań oświatowy). 20-godzinne pensum będzie zatem obowiązywało również surdopedagoga. Uchwały organu prowadzącego określające pensum takiego nauczyciela przestały obowiązywać.

Michał Kowalski
Dodano: 27 marca 2018

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel