Zmiana orzeczenia ucznia a zatrudnienie dodatkowej pomocy

Marzenna Czarnocka

Autor: Marzenna Czarnocka

Dodano: 31 stycznia 2019
Dokument archiwalny
zatrudnienie pomocy dla ucznia z orzeczeniem

Często zdarza się, że w ciągu roku szkolnego zmienia się orzeczenie ucznia, który wymaga dodatkowej pomocy w szkole. Ewentualna decyzja w sprawie zamiany osób udzielających uczniowi wsparcia powinna wynikać właśnie z orzeczenia. Jeśli jednak nie wskazano tam szczegółowych zapisów w kwestii zatrudnianej dodatkowo kadry, to nie ma konieczności dokonywania zamiany.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • Czy zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wiąże się z koniecznością zatrudnienia dodatkowej kadry
  • Jakiego nauczyciela zatrudnić dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Przepisy o zatrudnianiu dodatkowej pomocy dla ucznia

Zgodnie z obowiązującym przed 1 września 2018 r. brzmieniem  §  7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych można było zatrudnić dodatkowo:

1)  nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu  współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub

2)  asystenta nauczyciela lub

3)  pomoc nauczyciela

- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Użycie spójnika „lub” oznacza w tym przypadku, że dyrektor, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu, może zdecydować, kogo i na jakie stanowisko zatrudni, przy czym może wystąpić sytuacja, że z uwagi na potrzeby konkretnego ucznia zasadne jest zatrudnienie wyłącznie na jedno stanowisko lub należy zatrudnić jednocześnie np. tzw. nauczyciela wspomagającego na wybranych zajęciach w klasie, specjalistę prowadzącego zajęcia z uczniem, pomoc nauczyciela asystującego np. w poruszaniu się, samoobsłudze.

Przepisy pozwalają na elastyczne, odpowiednie do potrzeb uczniów organizowanie wsparcia w szkole. W związku z tym, jeżeli dotychczasowa organizacja pracy z dzieckiem pozwala na realizacje zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, to nie ma konieczności zamiany np. pomocy nauczyciela na nauczyciela wspomagającego. Jeśli jednak w orzeczeniu wskazano takie zalecenie, to szkoła powinna je zrealizować, zgodnie z §  5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Marzenna Czarnocka
Dodano: 31 stycznia 2019

Autor: Marzenna Czarnocka

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel