Zakaz organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie przerwy świątecznej

Dodano: 26 marca 2021
Zakaz organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie przerwy świątecznej

W dniach od 1 do 6 kwietnia 2021 r. , czyli w czasie świątecznej przerwy wiosennej w placówkach oświatowych nie można organizować jakichkolwiek form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Przypominamy, że zgodnie z § 11gh rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w czasie  tegorocznej wiosennej przerwy świątecznej nie organizuje się wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Przez wypoczynek, o którym mowa ww. przepisach należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony:
  • ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy,
  • rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży,
w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel