Ważny wyrok Sądu Najwyższego – sprawdź, kiedy możesz odejść na świadczenie kompensacyjne

Michał Kowalski

Autor: Michał Kowalski

Dodano: 17 maja 2018
Emerytura cząściowa

Sąd Najwyższy przedstawił ważną interpretację dla nauczycieli ubiegających się o świadczenie kompensacyjne. W wyroku z 17 maja 2017 r. wskazał bowiem, że aby nauczyciel mógł przejść na świadczenie kompensacyjne, wiek uprawniający do przejścia na to powinien być osiągnięty najpóźniej w momencie rozwiązania stosunku pracy.

Odejście z pracy dopiero po osiągnięciu odpowiedniego wieku

Sąd Najwyższy wskazał, że warunek z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (a mianowicie osiągnięcie wymaganego wieku) musi być spełniony najpóźniej w momencie ustania nauczycielskiego stosunku pracy. Dodał, że prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje jedynie wówczas gdy do rozwiązania stosunku pracy doszło po osiągnięciu (a najpóźniej w momencie osiągnięcia) wieku uprawniającego do świadczenia i uzyskaniu stażu uprawniającego do tego świadczenia.  W swojej argumentacji powołał się na tezy wyartykułowane w innym wyroku Sądu Najwyższego z 17 maja 2017 r. (II UK 235/16).

Nauczyciel spełniający warunek wieku i posiadający odpowiedni staż ubezpieczeniowy "ogólny" oraz "szczególny" (w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych), jeśli zdecyduje się - przez rozwiązanie stosunku pracy - na odejście z zawodu, nabywa w zamian prawo do świadczenia kompensacyjnego.

Podobieństwo pomiędzy świadczeniem kompensacyjnym a emeryturą

Sąd porównał przy tym świadczenie kompensacyjne do emerytury nauczycielskiej z art. 88 Karty Nauczyciela, uznając je świadczenie za substytut (namiastkę) emerytury i dostrzegając podobieństwo pomiędzy tymi uprawnieniami. W związku z tym zaznaczył, że orzecznictwie Sądu Najwyższego jednolicie przyjmuje się, że określone w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela warunki dotyczące okresów zatrudnienia i pracy w szczególnym charakterze muszą być spełnione do dnia ustania stosunku pracy nauczyciela (np. w wyrokach Sądu Najwyższego z 20 listopada 2001 r., II UKN 626/00, z 24 marca 2009 r., I UK 269/08, z 11 marca 2009 r., I UK 299/08, i z 28 października 2014 r.). To zatem na moment rozwiązania stosunku pracy nauczycielskiej ocenia się spełnienie pozostałych przesłanek emerytury, a osiągnięcie po nim wymaganego okresu zatrudnienia i pracy w szczególnym charakterze oznacza brak prawa do emerytury. Interpretację tę Sąd Najwyższy odniósł także do świadczenia kompensacyjne

Orzecznictwo:

  • wyrok Sądu Najwyższego z 14 listopada 2017 r. (I UK 447/16).
Dodano: 17 maja 2018

Autor: Michał Kowalski

Radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół. Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel