Szczepione dzieci dostaną więcej punktów podczas rekrutacji do przedszkola

Dodano: 19 sierpnia 2019
Przedszkole dla szczepionych dzieci

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał za zgodną z prawem uchwałę Rady Miasta Częstochowy przewidująca przyznawanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych dzieciom poddawanym obowiązkowym szczepieniom. Czy oznacza to, że szczepione dzieci będą dodatkowo premiowane, a tym samym – będą miały większą szansę na miejsce w wybranym przez rodziców publicznym przedszkolu?

Rada Miasta Częstochowy w styczniu 2019 r. przyjęła uchwałę stanowiącą, że jednym z kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do przedszkoli może być to, czy dziecko – kandydat, było szczepione. Uchwała została unieważniona przez wojewodę śląskiego, który wydając stosowne rozstrzygnięcie nadzorcze podkreślił, że kryterium odnoszące się do szczepień za niezgodne z prawem. Rozstrzygnięcie zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Sąd Administracyjny – nie można chronić tych, którzy łamią prawo

W ustnym uzasadnieniu do wyroku z 6 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że to, czy dziecko zostało zaszczepione może stanowić jedno z kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do przedszkola. Sąd podkreślił ponadto, że skoro szczepienia są obowiązkowe, to nie można dopuścić do jakiejkolwiek ochrony tych, który uchybiając temu obowiązkowi, łamią prawo.

Wojewoda może się odwołać

Należy podkreślić, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach nie jest prawomocny. Wojewodzie przysługuje prawo do odwołania. Jeżeli dojdzie do uprawomocnienia wyroku stwierdzającego, że samorząd może premiować szczepione dzieci w procesie rekrutacji, można spodziewać się, że zostanie ono wprowadzone także przez inne organy prowadzące.

Źródło: Portal Samorządowy (www.portalsamorządowy.pl)

Opracowanie: Marta Wysocka

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel