MEN przedłuża nabór do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży

Dodano: 2 sierpnia 2019
Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy MEN nabór do RDiM

MEN poinformował o przedłużeniu naboru do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Dokumenty aplikacyjne można składać di 20 sierpnia 2019 r.

W związku ze zmienionymi w stosunku do lat ubiegłych zasadami dotyczącymi przygotowania dokumentów aplikacyjnych do Rady Dzieci i Młodzieży i zgłaszanymi w tym zakresie pytaniami, do 20 sierpnia br. przedłużony został nabór do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Kandydatów, którzy już wysłali zgłoszenia i otrzymali informację o brakach formalnych, MEN informuje, że do 20 sierpnia br. należy wysłać poprawione zgłoszenie lub dosłać brakujące informacje na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
z dopiskiem: RDiM - czwarta kadencja. 

Jednocześnie resort edukacji przypominam, że w celu kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej wystarczy przesłać prawidłowo wypełniony i podpisany (czytelnie imieniem i nazwiskiem) formularz. Dołączenie CV do formularza zgłoszeniowego nie jest obowiązkowe. W przypadku niedołączania CV i innych załączników, należy wykreślić z przesyłanego formularza oświadczenia o treści: „Do niniejszego zgłoszenia dołączam moje CV, wraz z załącznikami”. 

W przypadku kandydata niepełnoletniego, konieczne jest podpisanie formularza przez rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata.

Na podstawie informacji zawartych w przesłanej przez kandydata aplikacji, zespół analizujący zgłoszenia ustala, które z niżej wymienionych  kryteriów spełnia kandydat:

  • zaangażowanie w wolontariat,
  • zaangażowanie w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym),
  • osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach).
Konieczne jest uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata. Do kandydata należy decyzja, jakie informacje o sobie przedstawi i jakie dokumenty załączy do formularza. 

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru do IV kadencji znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Opracowała: Marta Wysocka

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel