Są już podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Dodano: 20 maja 2019
podstawy programowe szkolnictwa branżowego 2019/2020

Podstawy programowe dla 215 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przyporządkowanych do 32 branż zostały podpisane w nowym rozporządzeniu MEN. Nowe przepisy zawierają również propozycje dodatkowych umiejętności zawodowych.

Nowość! Kryteria oceniania...

Rozporządzenie MEN w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego określa nowe podstawy programowe, które uwzględniają kryteria weryfikacji efektów kształcenia. Opisane są w nim wymagania, które potwierdzą osiągniecie efektów kształcenia w danym zawodzie.

Wprowadzono również nowe zawody, o które wnioskowali pracodawcy, np. technik programista, pracownik pomocniczy gastronomii, drukarz fleksograficzny, monter jachtów i łodzi. Na liście zawodów znajduje się także m.in.: kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

... oraz dodatkowe umiejętności zawodowe

Dokument zawiera propozycje dodatkowych umiejętności zawodowych, które szkoła może wybrać jako dodatkową ofertę w danym zawodzie, np. technik fryzjer może uczyć się podstaw wizażu, technik informatyk może zdobywać dodatkowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

Nowe przepisy już od roku szkolnego 2019/2020

Przepisy rozporządzenia stosowane będą od:

  • roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się 1 września 2019 r. lub 1 lutego 2020 r.; semestrze I szkoły policealnej; klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum,
  • roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia

a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler  

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel