Koniec roku 19 czerwca – jest projekt rozporządzenia

Dodano: 22 maja 2019
koniec roku szkolnego 2018/2019

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mają zakończyć się w tym roku szkolnym 19 czerwca, a okres ferii letnich wydłuży się o jeden dzień – tak wynika z projektu rozporządzenia MEN. Sprawdzamy szczegóły zmian!

Koniec zajęć w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy

Aktualne przepisy mówią o tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca. W 2019 r. dzień poprzedzający planowany termin zakończenia zajęć jest dniem wolnym od pracy (Boże Ciało), przez co uczniowie musieliby przyjść do szkoły po dniu wolnym tylko po odbiór świadectw.

Zmiana: do rozporządzeń w sprawie organizacji roku szkolnego (z 2002 r. i z 2017 r.) będzie dodany wyjątek, zgodnie z którym „jeżeli dzień bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień ustawowo wolny od pracy”.

Jednocześnie ma zostać dodany wyjątek dotyczący terminu rozpoczęcia ferii letnich. W roku szkolnym, w którym zajęcia zakończą się w środę, ferie letnie rozpoczną się w piątek następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy. Ferie letnie będą więc trwały od 21 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

Rozporządzenia mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego z 11 sierpnia 2017 r. (projekt z 21 maja 2018 r.).
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego z 18 kwietnia 2002 r. (projekt z 21 maja 2019 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel