Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie negatywnych skutków reformy edukacji

Dodano: 7 grudnia 2017
RPO o skutkach reformy edukacji

Konsekwencje reformy oświaty mogą negatywnie wpływać na realizację prawa do nauki, w związku z czym Rzecznik zwrócił się do Minister Edukacji z prośbą o wskazanie, jak Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza rozwiązać szereg problemów.

Nieodpowiednia infrastruktura szkolna

Głównym efektem wynikającym z wprowadzanych zmian w prawie jest zwiększenie się liczby dzieci w szkołach podstawowych. Dołączenie klas VII do dotychczasowych sześcioklasowych szkół podstawowych, przy jednoczesnym przeprowadzaniu naboru do klas I, w większości szkół prowadzi do przepełnienia budynków szkół i pogorszenia warunków nauczania. Rzecznik zauważa, że nierzadko uczniowie nie mieszczący się w budynku szkoły uczą się w ustawionych przed nim kontenerach bądź muszą przemieszczać się między oddalonymi od siebie budynkami szkoły, by dotrzeć do budynku gimnazjum, gdzie ulokowane są np. pracownie fizyczne i chemiczne. Część szkół bowiem nadal nie jest wyposażona w pracownie przedmiotowe, brakuje sal gimnastycznych, infrastruktury technicznej, czy też odpowiednich sanitariów.

Przeładowany program nauczania

Rodzice sygnalizowali Rzecznikowi również nieodpowiednio, ich zdaniem, skonstruowany plan nauczania dla klas VII. Rodzice zwracają uwagę na ogromną ilość sprawdzianów i kartkówek w trakcie zaledwie jednego tygodnia, a także bardzo dużą ilość materiału do samodzielnego uczenia się w domu. Nadmiar obowiązków może wywołać negatywne konsekwencje zarówno dla dalszego rozwoju edukacyjnego dziecka, jak i dla życia rodzinnego.

Możliwe wykluczenia społeczne

Rzecznik zwraca uwagę na to, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż nieuniknioną konsekwencją pogorszenia się warunków do nauki w placówkach publicznych będzie decyzja większości lepiej sytuowanych rodziców o przeniesieniu dziecka/dzieci do placówki prywatnej. Rodzice mając na uwadze fakt, że uczeń ma w szkole prywatnej większe szanse na kontynuację nauki w renomowanym liceum aniżeli w szkole publicznej z niewystarczającymi warunkami do nauki, będą skłonni ponosić dodatkowe koszty kształcenia dziecka. Niewykluczone zatem, że wdrażana zmiana w systemie oświaty może przyczynić się do pogłębienia istniejących problemów społecznych, w tym do wykluczenia społecznego dzieci mniej zamożnych rodziców.

Źródło:

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel