Projekt rozporządzenia w sprawie podwyżek dla nauczycieli w 2018 r.

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 15 lutego 2018
Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli 2018

Od 1 kwietnia 2018 r. wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli  - o 5,35%. Sprawdź, co jeszcze zakłada projekt rozporządzenia aktualizującego wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Podwyżki od 1 kwietnia 2018

W ustawie budżetowej na rok 2018 r. przewidziano wzrost kwoty bazowej nauczycieli do wysokości 2 900,20 zł. Kwota ta stanowi podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli szkół publicznych.  Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z kwotą bazową obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r. nastąpi nie później niż do 30 kwietnia 2018 r., z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2018 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, które aktualizuje wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Połączenie dwóch najniższych poziomów wykształcenia i zrównanie do jednej stawki

Jednocześnie projekt zakłada likwidację ostatniego (czwartego) poziomu wykształcenia w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli (pozostałe wykształcenie) i połączenia go z  trzecim poziomem wykształcenia (tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych). Nauczyciele otrzymujący obecnie wynagrodzenie zasadnicze zgodnie ze stawkami z czwartego poziomu wykształcenia to w szczególności nauczyciele, którzy ukończyli:

  • studium nauczycielskie;
  • studium wychowania przedszkolnego;
  • studium nauczania początkowego;
  • pedagogiczne studium techniczne.

Ponadto są to osoby posiadające tytuł mistrza w zawodzie, tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, wypłata wyższego wynagrodzenia zasadniczego, które otrzymywać będą nauczyciele z obecnego  czwartego poziomu wykształcenia, wpłynie na uniknięcie sytuacji, w której nauczyciele nie osiągają wynagrodzenia równego płacy minimalnej, a co za tym idzie konieczności wypłaty przez jednostki samorządu terytorialnego wyrównania.
Stawki wynagrodzenia od 1 kwietnia 2018 r.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

Nauczyciel stażysta

Nauczyciel kontraktowy

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel dyplomowany

1.

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2.417 zł

2.487 zł

2.824 zł

3.317 zł

2.

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2.127 zł

2.180 zł

2.461 zł

2.889 zł

3.

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

1.877 zł

1.923 zł

2.160 zł

2.525 zł

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.
Źródło:
  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (projekt z 8 lutego 2018 r. ).
  • Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) – art. 9 ust. 2.
  • Ustawa z 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2371) – art. 10.
Anna Trochimiuk
Dodano: 15 lutego 2018

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Biblioteka pedagoga

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel