Próbny egzamin ósmoklasisty – wskazówki CKE

Dodano: 23 października 2018
próbny egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Sprawdź, kiedy szkoły mogą przeprowadzić próbny egzamin.

Czy każda szkoła musi przeprowadzić próbny egzamin

Przeprowadzenie próbnego egzaminu jest dobrowolne.CKE proponuje, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów). Takie przeprowadzenie próbnego egzaminu odbywa się w celu informacyjnym, czyli np. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, oraz diagnostycznym, m.in. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz które wymagają jeszcze doskonalenia.

Zainteresowane szkoły mogą przeprowadzić próbne egzaminy od 18 do 20 grudnia br. Uczniowie szkół, które nie zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych 20 grudnia 2018 r. po godz. 15:00.

Skąd pobrać materiały

Wszystkie materiały zostaną zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez OKE. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą powiadomieni przez dyrektorów OKE w odrębnym komunikacie. Przygotowane materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które również zostaną przekazane szkołom. Z próbnego egzaminu nie można wystawiać ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

W marcu 2019 r. OKE udostępnią dodatkową pulę zadań...

... z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas ostatnich powtórek przed egzaminem ósmoklasisty planowanego w kwietniu 2019 r.

Szczegóły komunikat można przeczytać tutaj>>

Źródło:

  • Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.gov.pl
Opracowanie: Monika Fidler

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel