Procedura awansu zawodowego nauczyciela – gdy staż zakończył się po 1 września 2018

Dodano: 29 października 2018
Dokument archiwalny
awans zawodowy 2018 procedura

Nauczyciele, którzy 1 września br. byli w trakcie realizacji stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, realizują go do końca na dotychczasowych zasadach. Przedstawiamy, jak dalej wygląda procedura ich awansu zawodowego!

Przepisy przejściowe, czyli kontynuacja stażu na dotychczasowych zasadach

Nowelizacja Karty Nauczyciela, wprowadzona ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, dokonała sporo zmian w regulacjach dotyczących awansu zawodowego. Ustawa ta zawiera przepisy przejściowe regulujące sytuację nauczycieli, którzy w chwili zmiany Karty Nauczyciela odbywali staż.

Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów (art. 125 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Nowe zasady po zakończeniu stażu...

W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów (art. 127 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Zakończenie stażu po 1 września 2018 r. oznacza w tym momencie przejście na nową procedurę awansu zawodowego (nie dotyczy to nauczyciela stażysty o czym będzie mowa niżej).

... ale nie dla nauczycieli stażystów

W przypadku nauczyciela stażysty, który 1 września 2018 r. odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2017/2018, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana oraz postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego jest prowadzone według dotychczasowych przepisów (art. 128 ww. ustawy).

Sprawozdanie – w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu

Termin, w jakim nauczyciel zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (po zakończeniu stażu), wskazany jest w rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Przewiduje ono, że nauczyciel składa je dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu (§ 4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r.).

Nauczyciel kontraktowy i mianowany, który zakończył staż po 1 września 2018 r. składa sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu. Nauczyciel stażysta, który zakończy staż rozpoczęty w 2017 r. po 1 września 2018 r. składa sprawozdanie na dotychczasowych zasadach, tj. w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu.

Po stażu wystawia się ocenę pracy

Od 1 września 2018 r. nauczyciele po zakończeniu stażu otrzymują już ocenę pracy (art. 6a ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela). Tak więc ocenę dorobku zawodowego po zakończeniu stażu otrzymają jeszcze tylko nauczyciele:

  • kontraktowi i mianowani, którzy zakończyli staż przed 1 września 2018 r.,
  • stażyści, który rozpoczęli staż z początkiem roku szkolnego 2017/2018 nawet jeśli zakończą go po 1 września 2018 r.

Terminy w awansie zawodowym nauczycieli, którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2018 r.

Stopień awansu

Termin rozpoczęcia stażu

Termin zakończenia stażu

Termin na złożenie sprawozdania

Ocena pracy czy ocena dorobku zawodowego

Postępowanie na nowych czy starych zasadach

Nauczyciel stażysta

Początek roku szkolnego 2017/2018

Przed lub po 1 września 2018

30 dni od dnia zakończenia stażu

Ocena dorobku zawodowego

Dotychczasowe zasady

Nauczyciel kontraktowy

Przed 1 września 2018

Przed 1 września 2018

30 dni od dnia zakończenia stażu

Ocena dorobku zawodowego

Dotychczasowe zasady

Nauczyciel kontraktowy

Przed 1 września 2018

Po 1 września 2018

7 dni od dnia zakończenia stażu

Ocena pracy

Nowe zasady

Nauczyciel mianowany

Przed 1 września 2018

Przed 1 września 2018

30 dni od dnia zakończenia stażu

Ocena dorobku zawodowego

Dotychczasowe zasady

Nauczyciel mianowany

Przed 1 września 2018

Po 1 września 2018

7 dni od dnia zakończenia stażu

 Ocena pracy

 Nowe zasady

dr Patryk Kuzior, Anna Trochimiuk

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel