Problematyczne używanie internetu przez młodzież. Raport z badań

Dodano: 4 lutego 2020
Problematyczne używanie internetu przez młodzież. Raport z badań

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opublikowała raport pt. Problematyczne używanie internetu przez młodzież. Raport ukazuje skalę problemu oraz związane z nim zagrożenia. Wyniki przeprowadzonych badań ukazują nie tylko skalę problemu, jakim jest nadużywanie internetu przez młodzież. Badacze przeanalizowali również szkolne programy wychowawczo profilaktyczne.

Internet stał się nieodłącznym elementem życia młodych ludzi, niezbędnym do nauki i komunikacji. Powszechne korzystanie przez młodzież z tego medium nasuwa pytania o związane z tym zagrożenia. Dla większości użytkowników internet faktycznie jest narzędziem pracy, rozrywki i komunikacji, jednak w przypadku pewnej grupy młodych internautów korzystanie z sieci może wymykać się spod kontroli. Problematyczne używanie internetu jest przedmiotem ożywionej dyskusji naukowej psychologów, pedagogów, psychiatrów, socjologów i innych uczonych. Do tej pory zjawisko to nie zostało jednak jednoznacznie rozpoznane i zdefiniowane.

Dziewczęta w grupie ryzyka

Zadania zbadania zjawiska problematycznego używania interetu podjęła się Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Zrealizowane badanie miało na celu pogłębienie i uaktualnienie wiedzy na temat problematycznego używania internetu przez młodzież szkolną. Wyniki badania mogą okazać się zaskakujące. Przykładowo, w analizach wykazano, że to dziewczęta istotnie częściej prezentują symptomy problematycznego używania internetu niż chłopcy. Zauważono również silny związek między problematycznym używaniem internetu a silnym odczuwaniem stresu szkolnego, doświadczania przemocy rówieśniczej czy negatywnym stosunkiem do szkoły.

Brak współpracy z rodzicami

Ważnym wnioskiem wypracowanym przez zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie badania jest zauważenie, że problematyka bezpiecznego korzystania z internetu nie jest uwzględniana w wielu szkolnych programach wychowawczo-profilaktycznych lub jest ujmowana bardzo ogólnie. Co ważne – brakuje w nich uwzględnienia konieczności pracy z rodzicami uczniów.

Cały raport jest dostępny TUTAJ >>

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel