Podwyżki dla nauczycieli od maja 2018 r.

Autor: Anna Trochimiuk

Dodano: 5 października 2017
Podwyżki dla nauczycieli w 2018 r.

Projekt ustawy budżetowej na 2018 r. zakłada wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych placówek oświatowych. Od 1 maja 2018 r. kwota bazowa ma wynosić 2.890,57 zł.

5% podwyżki płacy minimalnej

Podstawą ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli jest kwota bazowa, określana co roku w ustawie budżetowej. Nauczyciele, w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego i poziomu wykształcenia, mogą spodziewać się ok 100–150 zł podwyżki pensji. Faktyczny wzrost wynagrodzenia będzie wynikał z nowelizacji rozporządzenia płacowego nauczycieli, którą Minister Edukacji Narodowej będzie obowiązana przygotować w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej w Dzienniku Ustaw. Podwyżki dla nauczycieli mają wejść w życie najpóźniej 31 maja 2018 r., z wyrównaniem od 1 maja 2018 r.

Świadczenie urlopowe i odpis na ZFŚS

Warto zwrócić uwagę, że kwota bazowa stanowi także podstawę ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS nauczycieli, jednakże planowany wzrost tej kwoty nie wpłynie na wysokość odpisu. Odpis na ZFŚS bowiem wynosi 110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Projekt ustawy budżetowej zakłada, że w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia kwota bazowa pozostanie w dotychczasowej wysokości, tj. 2.752,92 zł. Wysokość świadczenia urlopowego nauczycieli także pozostanie niezmieniona, ponieważ ustawa okołobudżetowa przewiduje, że wysokość odpisu na ZFŚS ponownie będzie ustalona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. tj. wyniesie 1.185,66 zł.

Źródło:

Źródło:

  • Projekt ustawy budżetowej na rok 2018.
  • Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2018 r. (tzw. ustawa okołobudżetowa).
Anna Trochimiuk, redaktor Portalu Oświatowego: www.portaloswiatowy.pl
Dodano: 5 października 2017

Autor: Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2014 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu zawodowego radcy prawnego.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel