Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe zasady prowadzenia zajęć w szkole

Dodano: 1 lutego 2021
Nowe zasady prowadzenia zajęć w szkole w czasie pandemii

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują zmienione rozwiązania dotyczące organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły. Sprawdź co zmieniło się w rozporządzeniu z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja zajęć zdalnych w szkole dla uczniów

Od 1 lutego dyrektor szkoły ma obowiązek organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, ale tylko tych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu.

Dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor może takie zajęcia zorganizować. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Możliwość prowadzenia w szkołach tzw. egzaminów próbnych

W szkole, w ramach konsultacji z nauczycielami,  można zorganizować testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę.

Nowe zasady wchodzą w życie 1 lutego 2021 r.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel