NOWOŚĆ! Kalendarz nauczyciela – KWIECIEŃ

Jacek Miklasiński

Autor: Jacek Miklasiński

Dodano: 28 marca 2019
kalendarz nauczyciela

Przedstawiamy nowość na portalu E-pedagogika - kalendarz nauczyciela na każdy miesiąc. na początek zadania na kwiecień, a także najważniejsze święta i ważne daty na ten miesiąc. Sprawdź, co Cię czeka w kwietniu!

Zadanie

Termin

Podstawa prawna

Uwagi

Opracowanie przez nauczycieli informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej i wydanie jej rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.:

 • wszystkim dzieciom 7-letnim, tj. urodzonym w 2012 r.
 • dzieciom 6-letnim, tj. urodzonym w 2013 r., jeżeli ich rodzice w terminie do 30 kwietnia 2018 r. złożyli wniosek o wydanie takiej informacji

Do 30 kwietnia 2019 r.

§ 3 pkt 4 rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Dotyczy nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych

Poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących   poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

W terminie i w formie ustalonych w statucie szkoły

art. 44g ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Dotyczy uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, tj. LO i technikum, kończących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ostatnim tygodniu kwietnia

Szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

Do 12 kwietnia 2019 r.

 • ustawa o systemie oświaty,
 • rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512).
 • komunikat CKE

Szkoły podstawowe – odpowiedzialni przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca

Egzamin ósmoklasisty

15 - 17 kwietnia 2019 r. 
15 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka polskiego godz. 9.00 (120 minut)

16 kwietnia 2019 r. – egzamin z matematyki godz. 9.00  (100 minut)

17 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego godz. 9.00 (90 minut)

 • § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz.U. poz. 1512),
 • Komunikat CKE

Egzamin odbywa się w terminie głównym w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

Szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

Do 9 kwietnia 2019 r.

 • ustawa o systemie oświaty,
 • rozporządzenie MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.),
 • Komunikat CKE

Klasy gimnazjalne - odpowiedzialni przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca.

Egzamin gimnazjalny

10-12 kwietnia 2019 r.

10 kwietnia 2019 r. – egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9.00 (60 minut) + egzamin z języka polskiego godz. 11.00 (90 minut)

11 kwietnia 2019 r. – egzamin z przedmiotów przyrodniczych godz. 9.00 (60) + egzamin z matematyki godz. 11.00 (90)

12 kwietnia 2019 r. – egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym godz. 9.00 (60) i na poziomie rozszerzonym godz. 11.00 (60).

 • § 6 pkt 1 rozporządzenia MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.).
 • Komunikat CKE

W terminie głównym w szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, a także

w terminie dodatkowym w szkołach dla dorosłych, w których nauka

kończy się w semestrze jesiennym

Rekolekcje wielkopostne

Trzy kolejne dni - szczegółowe zasady dotyczące organizacji ustalają organizujący rekolekcje i dyrektor

§ 10 rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155 ze zm.)

Szkoła zapewnia uczniom możliwość uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych na ustalonych zasadach. Uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła zapewnia w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze

Powołanie zespołów nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów spośród członków zespołu egzaminacyjnego.

 

Do 6 kwietnia 2019 r.

 • ustawa o systemie oświaty,
 • rozporządzenie MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego,
 • Komunikat CKE

Szkoły ponadgimnazjalne – odpowiedzialny przewodniczący zespołu egzaminacyjnego

Możliwość dokonania zmiany wyboru przedmiotu wskazanego przez ucznia w deklaracji maturalnej w przypadku gdy on uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany

w deklaracji.

Do 23 kwietnia 2019 r.

 • ustawa o systemie oświaty,
 • rozporządzenie MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego,
 • Komunikat CKE

Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły.

Szkolenie przeprowadzone w szkole w zakresie organizacji egzaminu maturalnego dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych

Do 30 kwietnia 2019 r.

 • ustawa o systemie oświaty,
 • rozporządzeniem MEN z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego,
 • Komunikat CKE

Szkoły ponadgimnazjalne – odpowiedzialny przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 ze zm.).

Wszystkie szkoły

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących i techników

26 kwietnia 2019 r.

§ 2 ust 3 pkt. 1 rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 ze zm.)

Uczniowie klas kończących naukę w LO i technikum

 Święta i ważne daty w kwietniu 2019

Data

Nazwa święta/wydarzenia

1 kwietnia  (poniedziałek)

Międzynarodowy Dzień Ptaków, Prima Aprilis

2 kwietnia  (wtorek)  

Światowy Dzień Autyzmu, Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

4 kwietnia  (czwartek)

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom

5 kwietnia  (piątek)

Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska), Dzień bez Makijażu

7 kwietnia  (niedziela)

Dzień Pamięci o Holocauście, Światowy Dzień Zdrowia

8 kwietnia  (poniedziałek)

Międzynarodowy Dzień Romów

10 kwietnia  (środa)

Dzień Służby Zdrowia

11 kwietnia  (czwartek)

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem, Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona, Dzień Radia

12 kwietnia  (piątek)

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, Dzień Czekolady

13 kwietnia  (sobota)

Światowy Dzień Pamięci Ofiar

14 kwietnia  (niedziela)

Dzień Ludzi Bezdomnych (Polska), Niedziela Palmowa

15 kwietnia  (poniedziałek)

Międzynarodowy Dzień Kombatanta, Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

16 kwietnia  (wtorek)

Dzień Sapera

17 kwietnia  (środa)

Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

18 kwietnia  (czwartek)

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, Wielki Czwartek

19 kwietnia  (piątek)

Wielki Piątek

20 kwietnia  (sobota)

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, Wielka Sobota

21 kwietnia  (niedziela)

Wielkanoc

22 kwietnia  (poniedziałek)

Poniedziałek Wielkanocny, Międzynarodowy Dzień Ziemi

23 kwietnia  (wtorek)

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

24 kwietnia  (środa)

Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży

25 kwietnia  (czwartek)

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowy Dzień Malarii, Międzynarodowy Dzień Sekretarki

26 kwietnia  (piątek)

Światowy Dzień Własności Intelektualnej, Dzień Drogowca i Transportowca (Polska)

27 kwietnia  (sobota)

Światowy Dzień Grafika

28 kwietnia  (niedziela)

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Święto Bożego Miłosierdzia

29 kwietnia  (poniedziałek)

Międzynarodowy Dzień Tańca

Jacek Miklasiński
Dodano: 28 marca 2019

Autor: Jacek Miklasiński

Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel