Nowe teksty jednolite w Dzienniku Ustaw

Dodano: 3 sierpnia 2020
Nowe teksty jednolite rozporządzeń w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano nowe teksty jednolite ustawy o systemie oświaty oraz ważnych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Pamiętaj, aby posługiwać się nowymi numerami Dziennika Ustaw.

Nowe numery Dziennika Ustaw:

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1309).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).
Dokumenty wydane i powołujące się na dotychczasowy Dziennik Ustaw zachowują swoją ważność, ale od chwili ogłoszenia tekstów jednolitych należy posługiwać się nowymi numerami Dziennika Ustaw.

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel