Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Dodano: 28 lipca 2020
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2020/2021. Sprawdź, kiedy rozpoczną się ferie zimowe i w takich terminach zostaną przeprowadzone egzaminy.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

 • § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.).

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

 • § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.).

Ferie zimowe

 

 • 18 - 31 stycznia 2021 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
25 stycznia - 7 lutego 2021 r.
Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.
1 lutego - 14 lutego 2021 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
15 - 28 lutego 2021 r.
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Podstawa prawna:

 • § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.).

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

 • § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.).

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z  7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.);
 • § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu września

 

30 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

 • § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.)
 • § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

 

8 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

 • § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.).
 • § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

29 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

 • § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.);
 • § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Egzamin maturalny

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z  7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.);
 • § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, ze zm.).

Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z  7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z  22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z  7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

 • § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

Ferie letnie

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna:

 • § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.).

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Tematyka

Sprawdź inne nasze serwisy
Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych
wiper-pixel